Hoofdbestuur

Taakverdeling hoofdbestuur.


Vandamme Ronny : voorzitter

 

Everaert Eric : secretaris , gerechtigd corespondent

 

Cokelaere Andre  : beheerder E-kickoff

 

Vanlerberghe Roland : penningmeester , feestelijkheden


Malengier Johan : sponsoring , tranfers , scouting en technische ondersteuning


Vancoppenolle Eric : sponsoring , verzorger terrein en accommodatie , feestelijkheden,lid cel kledij.


Decroix Marnik : tranfers